GolfZóna Tour 2021! - Sedem turnajov, len 66 hráčov na každom turnaji! - Štartovné a green fee spolu len EUR 60- na jedno súťažné kolo! - Už 13. sezóna!!!

Propozície GolfZóna Tour 2023

GolfZóna Tour 2023 sa skladá zo 7 samostatných turnajov jednotlivcov. Hrá sa systémom stableford s vyrovnaním s úpravou HCP. Okrem súťaží v jednotlivých turnajoch je to aj dlhodobá súťaž jednotlivcov.

1. Systém hry, počet hráčov v turnaji

Každý turnaj sa hrá systémom stableford s vyrovnaním. Hrá sa podľa pravidiel golfu R.& A .GC of St. Andrews a miestnych pravidiel jednotlivých ihrísk.
Počet hráčov v turnaji je stanovený na max. 66. Prvých 66 hráčov turnaja bude zaradených do turnaja, ostatní hráči v prípade záujmu budú zaradení ako náhradníci v poradí, v akom sa na turnaj prihlásili. O poradí v prihlasovaní rozhoduje čas zaslania registrácie do turnaja.

 1. Hrací HCP hráča a výsledok hráča

K reálnemu HCP hráča, platnému pred turnajom prináleží hrací HCP podľa tabuľky hracích HCP ihriska miesta konania turnaja. Výsledkom hráča je súčet zahraných stablefordových bodov podľa hracieho HCP hráča.

 1. Povinnosti hráčov počas turnaja, tempo hry, odovzdanie výsledkov

V prípade, že hráč nemôže získať na jamke žiadne stablefordové body, je povinný ukončiť hru na jamke a do výsledkovej karty mu zapisovateľ zapíše „X“.
Pri pomalej hre celého flajtu budú všetci hráči vo flajte potrestaní nasledovne:
- napomenutie (pri strate jednej jamky na predchádzajúci flajt)
- strata jamky a presun na ďalšiu jamku (pri strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt)
- diskvalifikácia (pri opätovnej strate dvoch jamiek na predchádzajúci flajt)
Výsledky odovzdávajú všetci hráči spoločne pri výsledkovom stolíku. Hráč, ktorý k výsledkovému stolíku nepríde podpísať svoju výsledkovú kartu bude z turnaja diskvalifikovaný.
Hrací čas turnaja stanoví súťažný výbor pred začiatkom turnaja v závislosti na poveternostných podmienkach. O dĺžke hracieho času pre jednotlivé turnaje bude každý hráč oboznámený pred štartom.

 1. Poradie v turnaji, poradie v dlhodobej súťaži, rovnaký výsledok, súťažné kategórie

4.1. Poradie v turnaji, rovnaký výsledok

Počet stablefordových bodov podľa bodu 2. týchto propozícií určí poradie hráča v súťaži, pričom víťazom je hráč s najväčším počtom bodov.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach
A. lepší netto výsledok na posledných 9 jamkách
B. lepší netto výsledok na posledných 6 jamkách
C. lepší netto výsledok na posledných 3 jamkách
D. nižší HCP hráča

4.2. Vyhlásené súťažné kategórie:

 1. kategória – spoločná pre všetky HCP stableford s vyrovnaním, vyhlásení prví traja hráči turnaja, prvé tri hráčky turnaja a prví traja seniori turnaja
 2. kategória – spoločná pre všetky HCP stableford bez vyrovnania, vyhlásený víťaz kategórie

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny súťažných kategórii v závislosti na zložení štartovného poľa turnaja.

4.3. Poradie v dlhodobej súťaži

Do poradie v dlhodobej súťaži sa každému hráčovi započítajú výsledky z piatich najlepšie odohraných turnajov.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí na prvých troch miestach:

 1. vyšší súčet netto výsledkov zo všetkých odohraných turnajov
  B. vyšší súčet brutto výsledkov zo piatich najlepších odohraných turnajov
  C. lepší netto výsledok na záverečnom turnaji
  D. rozstrel na rany systémom „rýchla smrť“

4.4. Vyhlásené súťažné kategórie v dlhodobej súťaži:

 1. kategória – spoločná pre všetky HCP stableford s vyrovnaním, vyhlásení prví traja hráči celkového poradia, prvé tri hráčky celkového poradia a prví traja seniori celkového poradia
 2. kategória – spoločná pre všetky HCP stableford bez vyrovnania, vyhlásení prví traja hráči celkového poradia v zmiešanej kategórii.

Absolútny víťaz ročníka – víťaz jednej z hlavných kategórií HCP Stableford s vyrovnaním s najväčším počtom bodov.

   5. Podmienky účasti

Súťaže sa môžu zúčastniť hráči s platným HCP, riadne prihlásení v súlade s bodom 8. týchto propozícií, resp. náhradníci

 1. Miesto a dátum konania, začiatok registrácie

6.1. Prvý turnaj GolfZóna Tour 2023 – BIRDIE COUNTRY OPEN 

26.4.2023 Sedín Golf Resort, Slovensko
Koniec elektronickej registrácie: 25.4.2023 o 16:00 hod.
Registrácia prihlásených hráčov priamo do turnaja:
26.4.2023 od 8,00 hod.

6.2. Druhý turnaj GolfZóna Tour 2023 – ANASOFT CUP

10.5.2023 Red Oak GC Nitra, Slovensko
Koniec elektronickej registrácie:9.5.2023 o 16:00 hod.
Registrácia prihlásených hráčov priamo do turnaja:
10.5.2023 od 8,00 hod.

6.3. Tretí turnaj GolfZóna Tour 2023 – SSP ENERGY GOLF BARS OPEN

21.6.2023 GC Welten, Báč, Slovensko
Koniec elektronickej registrácie: 20.6.2023 o 16:00 hod.
Registrácia prihlásených hráčov priamo do turnaja:
21.6.2023 od 8,00 hod.

6.4. Štvrtý turnaj GolfZóna Tour 2023 – MEMORIÁL IGORA SVOBODU

19.7.2023 Grafobal Group Golf Resort Skalica, Slovensko
Koniec elektronickej registrácie: 18.7.2023 o 16:00 hod.
Registrácia prihlásených hráčov priamo do turnaja:
19.7.2023 od 8,00 hod.

6.5. Piaty turnaj GolfZóna Tour 2023 – SUMMER CUP

16.8.2023 GC Hron Tri Duby, Sliač, Slovensko
Koniec elektronickej registrácie: 15.8.2023 o 16:00 hod.
Registrácia prihlásených hráčov priamo do turnaja:
16.8.2023 od 8,00 hod.

6.6. Šiesty turnaj GolfZóna Tour 2023 – LA FRANCONI OPEN

13.9.2023 Green Resort Hrubá Borša, Slovensko
Koniec elektronickej registrácie: 12.9.2023 o 16:00 hod.
Registrácia prihlásených hráčov priamo do turnaja:
13.9.2023 od 8,00 hod.

6.7. Siedmy turnaj GolfZóna Tour 2022 – KANSKY FINAL CUP

11.10.2023 Sedín Golf Resort, Slovensko
Koniec elektronickej registrácie: 10.10.2023 o 16:00 hod.
Registrácia prihlásených hráčov priamo do turnaja:
11.10.2023 od 8,00 hod.

 1. Usporiadateľ súťaže, súťažné poplatky

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť  JGW s.r.o. v spolupráci s miestnymi golfovými klubmi.

Štartovné a hracie poplatky pre jednotlivé turnaje sú nasledovné:

Pre všetky turnaje GolfZóna Tour 2023 platí jednotný štartovný a hrací poplatok EUR 60,-/súťažné kolo.

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny súťažného poplatku. Eventuálna zmena súťažného poplatku bude oznámená pri otvorení registrácie do turnaja na www.skga.sk

Pre hráčov je pripravené občerstvenie počas hry aj po hre.

Štartovné a hrací poplatok sa uhrádza vždy v hotovosti pri registrácii do turnaja organizátorovi turnaja.

Zľava pre členov miestnych golfových klubov bude oznámená pri otvorení registrácie do turnaja.

 1. Prihlásenie do turnaja:

Na všetky turnaje GolfZóna Tour 2023 sa hráči prihlasujú prostredníctvom servera SKGA na  www.skga.sk v sekcii Turnaje.

9. Súťažný výbor

Riaditeľ súťaže: Jaroslav Lacuška
Súťažný výbor: bude stanovený z 3 hráčov prihlásených do turnaja. Zloženie súťažného výboru bude oznámené všetkým prihláseným hráčom najneskôr 2 dni pred turnajom.

 1. Protest

Protest je možné podať najneskôr 30 minút po ukončení turnaja súťažnému výboru, a to písomnou formou po zložení poplatku EUR 20,-. V prípade, že bude protest zamietnutý, prepadá poplatok v prospech usporiadateľa. Súťažný výbor si vyhradzuje právo na odloženie vyhlásenia výsledkov až do definitívneho rozhodnutia a to v prípade, že protest bude mať vážnejší charakter.

 1. Ochrana osobných údajov

Prihlásením do turnaja GolfZóna Tour 2023 udeľuje hráč svoj súhlas organizátorovi na zverejnenie jeho mena vo výsledkovej listine turnaja a v celkových výsledkoch GolfZóna Tour 2023, ako aj na zverejnenie fotografií súvisiacich z jednotlivými turnajmi GolfZóna Tour 2023.

 
©2012 GOLFZONA.SK, všetky práva vyhradené. Tvorba webstránky ZONEMEDIA s.r.o.