Priebežné poradie – Ženy

Poradie Meno hráča SEDIN WELTEN SKALICA NITRA Celkom
1 OPRŠALOVÁ Katarína 34 35 38 34 141
2 MELIŠKOVÁ Andrea 26 36 36 38 136
3 KOZELOVÁ Marta 29 34 34 36 133
4 PAGÁČOVÁ Zdeňka 34 32 30 34 130
5 TRNKOVÁ Eva 25 35 36 34 130
6 BABJAKOVÁ Viera 29 33 30 36 128
7 MAKOVÍNIOVÁ Drahuša 17 29 32 34 112
8 HÁNOVÁ Darina 0 37 36 34 107
9 TAJCNÁROVÁ Slávka 36 0 36 29 101
10 SLUČIAKOVÁ Elena 0 30 33 35 98
11 KRAAK Radka 31 33 30 0 94
12 BRENNEROVÁ Alena 32 25 29 0 86
13 SVOBODOVÁ Jadranka 0 40 41 0 81
14 JURKOVIČOVÁ Zuzana 0 0 41 39 80
15 KRČMÁROVÁ Anna 36 41 0 0 77
16 ČEKOVSKÁ Andrea 0 34 34 0 68
17 JANKU Jana 0 34 34 0 68
18 MIHÁLOVÁ Dagmar 0 28 0 29 57
19 HUDECOVÁ Ľuba 0 0 41 0 41
20 MOŠKOVÁ Ivana 0 0 0 39 39
21 JABLONICKÁ Viera 0 0 35 0 35
22 FALATHOVÁ Mária 0 34 0 0 34
23 PŇAČKOVÁ Margita 33 0 0 0 33
24 FINTOVÁ Adriana 0 0 0 32 32
25 ALMÁSIOVÁ Jarmila 0 30 0 0 30
26 KAANOVÁ Mária 0 0 28 0 28
27 SUCHOŇOVÁ Katarína 0 28 0 0 28
28 BÁBSKA Božena 0 26 0 0 26
29 VYSTRČILOVÁ Eva 0 0 25 0 25
Do konečného poradia sa budú započítavať výsledky z piatich najlepšie
odohraných turnajov