Konečné poradie – Ženy

Poradie Meno hráča SEDIN WELTEN SKALICA NITRA SLIAČ BORŠA Celkom
1 OPRŠALOVÁ Katarína 34 35 38 34 0 141
2 KRČMÁROVÁ Anna 36 41 0 0 26 38 141
3 BABJAKOVÁ Viera 33 36 33 37 139
4 KOZELOVÁ Marta 34 34 36 32 136
5 MELIŠKOVÁ Andrea 26 36 36 38 0 0 136
6 PAGÁČOVÁ Zdeňka 34 32 34 0 35 135
7 HÁNOVÁ Darina 0 37 36 34 0 25 132
8 TRNKOVÁ Eva 25 35 36 34 130
9 SLUČIAKOVÁ Elena 0 30 33 35 0 31 129
10 TAJCNÁROVÁ Slávka 36 0 36 29 0 28 129
11 MAKOVÍNIOVÁ Drahuša 29 32 34 0 24 119
12 BRENNEROVÁ Alena 32 25 29 0 0 31 117
13 JURKOVIČOVÁ Zuzana 0 0 41 39 0 35 115
14 JANKU Jana 0 34 34 0 0 38 106
15 KRAAK Radka 31 33 30 0 0 0 94
16 SUCHOŇOVÁ Katarína 0 28 0 0 30 36 94
17 SVOBODOVÁ Jadranka 0 40 41 0 0 0 81
18 ČEKOVSKÁ Andrea 0 34 34 0 0 0 68
19 MIHÁLOVÁ Dagmar 0 28 0 29 11 0 68
20 HUDECOVÁ Ľuba 0 0 41 0 0 22 63
21 FALATHOVÁ Mária 0 34 0 0 0 28 62
22 MOŠKOVÁ Ivana 0 0 0 39 0 0 39
23 GAŠPAROVIČOVÁ Danka 0 0 0 0 0 35 35
24 JABLONICKÁ Viera 0 0 35 0 0 0 35
25 HOVORKOVÁ Alena 0 0 0 0 34 0 34
26 PŇAČKOVÁ Margita 33 0 0 0 0 0 33
27 FINTOVÁ Adriana 0 0 0 32 0 0 32
28 ALMÁSIOVÁ Jarmila 0 30 0 0 0 0 30
29 KAANOVÁ Mária 0 0 28 0 0 0 28
30 BÁBSKA Božena 0 26 0 0 0 0 26
31 KANKOVÁ Danuša 0 0 0 0 25 0 25
32 VYSTRČILOVÁ Eva 0 0 25 0 0 0 25
Z dôvodu neodohrania posledného turnaja sa do konečného poradia
započítavali výsledky zo štyroch najlepšie odohraných turnajov.